вівторок, 1 жовтня 2019 р.

Перші спільні заходи

Перші спільні заходи проводилися ще до створення динамічної групи "Наступність".
Детальніше на фото.
Почали реалізацію принципу наступності із адміністрації ДНЗ та 2 класу НУШ ОЗЗСО.
Дякуємо за це Тімофєєвій Д.С. та Шрамко О.В.

Забезепечення принципу наступності між ДНЗ та початковою школою

Наступність — це дидактичний принцип забезпечення передумов до шкільного навчання. Інакше кажучи, наступність виступає загальнопедагогічним методом забезпечення готовності дитини до навчання в школі без будь-яких негативних наслідків для її психіки.

Типова освітня програма 1-2 класів

Міністерство освіти і науки опублікувало типові освітні програми для 1–2 класів Нової української школи.
Типові навчальні програми для початкової школи затверджені Колегією Міністерства освіти і науки 22 лютого 2018 року.
Освітянам пропонуються 2 типові освітні програми, кожна з яких розроблена відповідно до нового Закону України "Про освіту" та Державного стандарту початкової освіти. Педагогічна рада закладу самостійно обирає, за якою програмою буде проводити навчання, а керівник затверджує схвалену педрадою програму.
Освітні програми, що будуть розроблятися на основі типових, не потребують окремого затвердження Міністерством освіти чи центральним органом забезпечення якості освіти.
Школи самостійно визначають хід навчального процесу, орієнтуючись на формування ключових та предметних компетентностей учнів після закінчення навчального року.
Розроблені програми мають однаково визначені змістові лінії. Різниця між ними полягає у рівні інтеграції освітніх галузей до навчальних предметів. Ще однією відмінністю програм є очікувані результати навчання. За однією програмою їх визначають з розбивкою на 1-й та 2-й клас, за іншою - в кінці циклу (після 2-го класу).
До змісту програм входить пояснювальна записка, типовий навчальний план та перелік освітніх галузей. Також програмами визначені вимоги до конкретних очікуваних результатів навчання, загальний обсяг навчального навантаження; коротко вказано відповідний зміст навчальних предметів чи інтегрованого курсу.
Пропонуємо Вам для ознайомлення та опрацювання.

Перші спільні заходи

Перші спільні заходи проводилися ще до створення динамічної групи "Наступність". Детальніше на фото. Почали реалізацію принципу...